Alla lärares dilemman med undervisningen i sex- och samlevandsfrågor

Rubriken anspelar på att det enligt gällande styrdokument numera är alla lärares ansvar att undervisa om dessa frågor. Mer tydligt så i grundskolans läroplan men även på gymnasiet har ansvaret vidgats från i huvudsak No-lärare till flera ämneslärare. Även i förskolan är det självklart att det är allas ansvar i enlighet med läroplaner, skollag och diskrimineringslag (m fl).

Häromdagen lyssnade jag på David Lifmark, universitetslektor i religion när han föreläste om ”Etiska perspektiv på integritet och intimitet i sex- och samlevnadsundervisningen”. Han lyfte fram tio intressanta dilemman som lärare ställs inför kopplat till yrkesetik, personlig etik, verksamhetsetik och kollegial etik. (För mer om dessa olika etiska inriktningar se Roger Fjällström ”Lärares yrkesetik” eller ta del av ett seminarium om yrkesetik via Lärarförbundet och LR.)

De tio olika dilemman som David lyfte fram var:

1. När ska man förmedla värderingar/försöka påverka elevers emotioner, och när ska man samtala om dem utan att som lärare själv ta ställning, (då bägge uppdragen finns i läroplanen)?

2. Att hitta balansen mellan vissa elevers behov av att tala om personliga/privata ting, och andras behov av att slippa det, och slippa höra om andras personliga/privata ting?

3. Att hitta balansen mellan att i undervisningen å ena sidan uppmärksamma positiva aspekter av människors sexualitet och, å andra sidan, när sexualitet används i diskussioner om social rättvisa (t ex trafficking).

4. Det svåra i att tala om det smärtsamma, rentav ondskefulla, med barn och ungdomar, som man vill ge hopp och som man vill ska känna glädje. (Exempelvis Stina Jeffners avhandling om högstadielevers syn våldtäkt)

5. Hur  kan man tänka och handla som lärare när de egna värderingarna går på tvärs med vad staten säger är skolans uppdrag? ”Psykologisk autenticitet” nödvändig, eller inte? (Sara Irisdotter.)

6. Det tveksamma i att över huvud taget tala om mer eller mindre utbredda värderingar i vissa grupper, och i nästa led att eventuellt kritisera andra grupper/minoriteter, kontra – det rimliga i att se moraliska framsteg i det egna samhället eller i andras, att hitta balansen mellan stolthet/glädje och självkritik.

7. Att uppmärksamma killar och män som det generella problem de eventuellt är i vissa sammanhang (dvs inte enskilda pojkar/män) kontra riskerna med att göra det.

8. Balansen om vilka värdefrågor lärarkollegor bör vara överens om, och vad det bör få råda oenighet om.

9. Om emotioner kan förändras, genom att omdömena som bygger upp dem förändras: Vilka emotioner gäller det, hos vem bör de förändras, av vem och med vilken rätt?

10. Hur kan man tänka som lärare när elever tänker på ett sätt, talar på ett annat och gör ett tredje i olika sammanhang? Hur vet en lärare om hon/han har påverkat elevers emotioner på riktigt? Vad innebär att känna något på ”på riktigt”?

Så här lösryckta från sitt sammanhang är de mer eller mindre tydliga såklart men jag tänker att de ändå belyser att det finns saker man som lärare bör ha reflekterat över för att stå på stabil grund inför barnen/eleverna. Dels på egen hand men också i samtal med kollegor så att ett kollegialt lärande kan ske. Det är ju ofta så att ens tankar och åsikter inte blir riktigt tydliga ens för en själv förrän en yttrat dem högt och fått andras reaktioner på dem. Och reaktioner – det kan en nog vara garanterad att få av barnen/eleverna när man tar uppdraget om sex- och samlevnadsundervisningen på allvar.

Jag som skrivit detta heter Eva-Lena Embretsen och är ledamot i Lärarförbundets Jämställdhets- och likabehandlingsråd. Till vardags arbetar jag som verksamhetsledare på Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna vid Högskolan Dalarna. Jag är också legitimerad Grundskollärare 1-7, genuspedagog och fil. mag i pedagogik.

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s